KWALITEITSDOELEN

Kwaliteit geeft aan in welke mate een product of dienst voldoet aan de bestaande verwachtingen van de klant. Daarom is de grootst mogelijke klanttevredenheid ons ultieme doel.

Om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen of deze te overtreffen, worden moderne methoden, processen en machines gebruikt met de betrokkenheid van de medewerkers. Continue vinden er verbeteringen plaats in een stapsgewijze, selectieve perfectionering van de optimalisatie van een product of dienst. Wij handelen volgens onze bedrijfsfilosofie, fouten voorkomen is beter dan genezen

Het waarborgen van de productkwaliteit door systematische en consistente tests en de daarmee samenhangende productveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Een defect aan een product kan onaangename gevolgen hebben, die te allen tijde vermeden moet worden

Een competente advisering vereist een hoog niveau van vakbekwaamheid. Om aan deze eis te voldoen, ondersteunen wij onze medewerkers met een uitgebreid aanbod aan opleidingen. Ons ondernemingssucces hangt in grote mate af van de inzet van onze medewerkers om zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid te handelen. Daarom is ons kwaliteitsmanagementsysteem gericht op een hoog niveau van werknemerstevredenheid, naast klantgerelateerde kwaliteitsdoelstellingen. Duurzame ontwikkeling is de basis van onze bedrijfsactiviteiten en omvat alle bedrijfsonderdelen en -sectoren. Efficiënt gebruik van hulpbronnen is een centraal aandachtspunt voor ons. We willen elke vorm van verspilling vermijden.

LEVERANCIERSMANAGEMENT

Een ander aandachtspunt op het gebied van kwaliteitsbeheer is de selectie van de meest geschikte leveranciers. Dit vereist dat wij ons concentreren op de beste en meest capabele partners die ons kunnen helpen onze doelstellingen te bereiken. De kwaliteit van de producten, de kwaliteit van de samenwerking en de specifieke prestaties zijn doorslaggevende factoren. De in de lijst opgenomen leveranciers worden onderworpen aan periodieke evaluaties. Uniforme evaluatieparameters zetten de leveranciers met de beste resultaten in de schijnwerpers. Leveranciersevaluaties worden transparant en op uniforme wijze gecommuniceerd. Deze evaluaties dienen als basis voor verdere verbeteringen in de samenwerking tussen de leverancier en Goebel.

Slecht beoordeelde leveranciers krijgen de kans om zelfstandig te streven naar verbeteringen en zich aan te passen aan de kwaliteits- en milieuvereisten van Goebel.

De doelstellingen van het leveranciersbeheer zijn: het garanderen van kwaliteits- en milieueisen, de ontwikkeling van de leverancier en de daaruit voortvloeiende samenwerking op lange termijn in een partnerschap.

Efficiënt, open en eerlijk zakendoen is voor ons prioriteit.
Wij kijken ernaar uit om als partners samen te werken.

Qualitätsmanagement

TEST- EN INSPECTIELABORATORIA

De eerste vereisten voor betrouwbare testresultaten zijn goed opgeleid personeel en goed functionerende, nauwkeurige testapparatuur en -installaties.

Dankzij de modernste meet- en testapparatuur en opgeleid personeel kunnen wij een perfecte productkwaliteit garanderen.

Er zijn goed uitgeruste test- en inspectielaboratoria op het gebied van kwaliteitswaarborging, waarin voortdurend wordt geïnvesteerd.

De test- en inspectielaboratoria van de Goebel Groep bevinden zich in Duitsland (Erkrath) en in China (Shanghai).

De belangrijkste taken van de kwaliteitswaarborging zijn de controle van binnenkomende goederen, de eerste monster controle, de behandeling van klachten, het testen van nieuwe producten, voortdurende productverbeteringen en productontwikkelingen, die in nauwe samenwerking met de klant en het productmanagement worden nagestreefd.

De eerste monsters van Aziatische leveranciers worden gecontroleerd in het test- en inspectielaboratorium van Shanghai. Van elke productie charge worden monsters genomen en gecontroleerd om na te gaan of deze aan de kwaliteitseisen voldoen.

TESTEN

Binnenkomende producten worden onderworpen aan inspecties volgens vastgestelde protocollen voor steekproefsgewijze controle. De gebruikte test- en inspectieprocedures zijn afhankelijk van het type en materiaal van het product en de te testen parameters.

Het opstellen, indienen en archiveren van hoogwaardige testrapporten is een essentieel onderdeel dat voor onze klanten dient als documentatie en als basis voor besluitvorming.

Aangezien het test- en inspectielaboratorium van Goebel zich in Erkrath en dus in het centrale magazijn bevindt, is een snelle toegang tot de producten mogelijk. Wij controleren ook graag uw bestelling. Als u geïnteresseerd bent in een offerte, neem dan contact op met uw verkoopvertegenwoordiger. Wij geven u graag advies.

De volgende tests kunnen worden uitgevoerd in het test- en inspectielaboratorium van Goebel:


Interne testen

Laagdikte test

 Materiaal analyse RVS 

Trekproef

Kesternich test

Inschroeftest (zelfborende schroeven)

Doortrek- en overhaaltest

Torsietest

Draaimoment

Dimensionale test

Profieltest

Afschuiftest

Trekproef

Uitdrukkracht van de doorn

Breekkracht van de doorn 

Resterende doornvergrendeling

Aandrukkracht

Lek test

(waterkolomtest)    

Voorbereiding van initiële monsterinspectierapporten volgens fabrieksnorm, ISO TS 16949 of volgens eigen specificaties

   
     

Externe testen

Natte chemische materiaalanalyse

RoHS-screening

Hardheid testen

Materiaalanalyse elastomeren

Omgevingssimulatie

Duurtest

Zoutsproeitest

Microstructuurtest

Optisch sorteersysteem

Wrijvingswaarde test

Slijptesten

en nog veel meer

Klantspecifieke eisen die verder gaan dan de standaardtests moeten met specificaties en aanvullende test- en inspectie-eisen door de gebruiker worden bepaald.
Voor speciale test- en inspectie-eisen of veiligheidsrelevante toepassingen kunnen aanvullende artikelspecifieke of toepassingsspecifieke tests worden uitgevoerd fabrieksonafhankelijke testinstituten of deskundigen.

Kosten voor aanvullende tests zijn niet in de prijs van het product inbegrepen.

Als specialist in de ontwikkeling van innovatieve en hoogwaardige bevestigingsartikelen en de bijbehorende verwerkingssystemen, beschikken wij over een hoog niveau van technisch inzicht. Wij zien klantspecifieke eisen als een uitdaging. In samenwerking met onze klanten en het productmanagement ontwikkelen wij nieuwe bevestigingsmiddelen en testen deze onder praktijkgerichte omstandigheden.

Batch tracing maakt het mogelijk producten of productiebatches, op technisch gebied, met name het materiaal, te traceren tot bij de producent, de grondstoffen of het speciale fabricageproces en de productkenmerken over de gehele of in delen reconstrueerbare toeleveringsketen.

Batch tracing is van bijzonder belang in de toeleveringsketen van de levensmiddelenindustrie, de automobielindustrie en de spoorweg- en vliegtuigbouw.

Vele klanten bevestigen de hoge kwaliteitsnormen van Goebel in hun dagelijks werk.

CERTIFICATEN

DIN EN ISO 9001 2015 DE420KB
DIN EN ISO 9001 2015 EN420KB
GS-1 DE420KB