Cele dotyczące jakości

Jakość wskazuje na stopień, w jakim produkt lub usługa spełnia oczekiwania klienta. Dlatego też, jak największe zadowolenie klienta, jest naszym nadrzędnym celem.

Aby spełnić lub przekroczyć oczekiwania naszych klientów, przy zaangażowaniu pracowników stosowane są nowoczesne metody, procesy i maszyny. Ciągłe doskonalenie odbywa się na zasadzie stopniowego, selektywnego doskonalenia optymalizacji produktu lub usługi. Działamy zgodnie z filozofią naszej firmy, zapobieganie błędom zamiast ich usuwaniu.

Zapewnienie jakości produktu poprzez systematyczne i konsekwentne badania oraz związane z tym bezpieczeństwo produktu jest najwyższym priorytetem. Wada produktu może mieć nieprzyjemne konsekwencje, których należy za wszelką cenę uniknąć

Kompetentna usługa doradcza wymaga wysokiego poziomu kompetencji fachowych. Aby sprostać temu wymaganiu, wspieramy naszych pracowników kompleksową ofertą szkoleń. Nasz sukces przedsiębiorczy zależy w dużej mierze od udziału naszych pracowników w samodzielnym i odpowiedzialnym działaniu. Dlatego nasz system zarządzania jakością, oprócz celów jakościowych związanych z klientami, ma na celu wysoki poziom zadowolenia pracowników. Zrównoważony rozwój jest podstawą naszej działalności gospodarczej i obejmuje wszystkie działy korporacyjne, jak również obszary biznesowe. Efektywne gospodarowanie zasobami jest dla nas sprawą kluczową. Chcemy uniknąć wszelkiego rodzaju strat.

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI

Kolejnym punktem ciężkości w obszarze zarządzania jakością jest wybór najbardziej odpowiednich dostawców. Wymaga to skupienia się na najlepszych i najzdolniejszych partnerach, którzy wspierają nas w realizacji naszych celów. Decydujące znaczenie ma tu jakość produktu, jakość współpracy i konkretne wyniki.Wymienieni dostawcy podlegają cyklicznym ocenom. Jednolite parametry oceny stawiają w centrum uwagi dostawców z najlepszymi wynikami. Oceny dostawców są komunikowane w sposób przejrzysty i jednolity. Oceny te służą jako podstawa do dalszego doskonalenia współpracy pomiędzy dostawcą a firmą Goebel.

Słabo oceniani dostawcy mają możliwość samodzielnego dążenia do poprawy i dostosowania się do wymogów jakościowych i środowiskowych firmy Goebel.

Cele zarządzania dostawcami to zapewnienie wymagań jakościowych i środowiskowych, rozwój dostawców i wynikająca z tego długoterminowa współpraca na zasadach partnerskich.

Efektywne, otwarte i uczciwe transakcje - na poziomie oczu - są bliskie naszemu sercu. Cieszymy się na współpracę jako partnerzy.

Qualitätsmanagement

LABORATORIA BADAWCZE I KONTROLNE

Warunkiem uzyskania wiarygodnych wyników badań jest dobrze wyszkolony personel oraz sprawne, precyzyjne wyposażenie i urządzenia badawcze.

Najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe i kontrolne oraz wyszkolony personel pozwalają nam zagwarantować doskonałą jakość produktów.

W zakresie zapewnienia jakości dostępne są dobrze wyposażone laboratoria badawcze i kontrolne, w które stale się inwestuje.

Laboratoria badawcze i kontrolne Grupy Goebel znajdują się w Niemczech (Erkrath) i w Chinach (Shanghai).

Do głównych zadań zapewnienia jakości należą kontrole towarów przychodzących, wstępne kontrole próbek, rozpatrywanie reklamacji, testowanie nowych produktów, ciągłe ulepszanie produktów, jak również ich rozwój, który odbywa się w ścisłej współpracy z klientem i managementem produktu.

Wstępne próbki od azjatyckich dostawców są sprawdzane w laboratorium testowym i kontrolnym w Szanghaju. Z każdej partii produkcyjnej pobierane są próbki i sprawdzane, czy spełniają one wymagania jakościowe.

TESTY

Wchodzące na magazyn produkty są poddawane kontroli przychodzących towarów zgodnie z określonymi planami kontroli próbek. Stosowane procedury badań i kontroli zależą od rodzaju i materiału wyrobu oraz badanych parametrów.

Przygotowanie, zdanie i archiwizacja wysokiej jakości raportów z badań jest istotnym elementem, który służy naszym klientom jako dokumentacja i podstawa do podejmowania decyzji.

Ponieważ laboratorium testowe i kontrolne Goebel znajdują się w zakładzie w Erkrath, a tym samym w magazynie centralnym, możliwy jest szybki dostęp do produktów. Chętnie opracujemy Państwa zamówienie. Jeśli są Państwo zainteresowani wyceną, prosimy o kontakt z działem sprzedaży. Chętnie doradzimy.

W laboratorium badawczym i kontrolnym firmy Goebel można przeprowadzić następujące testy:


Testy wewnętrzne

Badanie grubości powłoki

 Analiza materiałowa stali nierdzewnej 

Testy wytrzymałości na rozciąganie

Test Kesternicha (komora solna)

Testy wkręcania (śruby samowiercące)

Testy przeciążeniowe

Testy na skręcanie

Moment obrotowy

Kontrola wymiarów

Test profilu

Testy wytrzymałości na ścinanie

Próba wytrzymałości na rozciąganie

Siła wypychania trzpienia nitu

Siła na trzpień nitu

Blokada pozostałego trzpienia nitu

Nacisk kontaktowy

Badanie szczelności

(Badanie słupem wody)    

Sporządzanie sprawozdań badań z wstępnej kontroli próbek zgodnie z normą zakładową, ISO TS 16949 lub według własnej specyfikacji

   
     

Testy zewnętrzne

Chemiczna analiza materiału na mokro

Kontrola RoHS

Test twardości

Materiałowa analiza elastomerów

Symulacja środowiskowa

Test obciążenia ciągłego

Badanie w mgle solnej

Badanie mikrostruktury

Optische Sortieranlage

Sorter optyczny

Testy szlifowania

i wiele innych

Specyficzne wymagania klienta, które wykraczają poza badania zgodne z normą, powinny być określone przez użytkownika za pomocą specyfikacji i dodatkowych wymagań dotyczących badań i kontroli. W przypadku specjalnych wymagań dotyczących testów i kontroli lub zastosowań związanych z bezpieczeństwem, dodatkowe testy specyficzne dla danego artykułu lub zastosowania mogą zostać przeprowadzone przez niezależne od zakładu instytuty badawcze.

Koszty badań dodatkowych nie są wliczone w cenę produktu.

Jako specjalista w zakresie rozwoju innowacyjnych i wysokiej jakości elementów złącznych oraz związanych z nimi systemów obróbki, posiadamy wysoki poziom wiedzy technicznej. Wymagania specyficzne dla klienta postrzegamy jako wyzwanie. We współpracy z naszymi klientami i kierownictwem produktu opracowujemy nowe elementy złączne i testujemy je w warunkach zorientowanych na praktykę.

Śledzenie numeru partii umożliwia prześledzenie produktów lub partii produkcyjnych, w dziedzinie technicznej zwłaszcza materiałów, do ich producenta, składników lub specjalnego procesu produkcyjnego i cech produktu w całym lub dającym się zrekonstruować odcinkowo łańcuchu dostaw.

Śledzenie partii ma szczególne znaczenie w łańcuchu dostaw w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, jak również w budowie kolei i samolotów.

Wielu klientów potwierdza wysokie standardy jakościowe firmy Goebel w swojej codziennej działalności.

Certyfikaty

DIN EN ISO 9001 2015 DE420KB
DIN EN ISO 9001 2015 EN420KB
GS-1 DE420KB