Instructies voor batterij inname

In verband met de verkoop van batterijen en levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u op de hoogte te brengen van het volgende:

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. U kunt gebruikte batterijen die wij in ons assortiment hebben of hebben gehad naar ons verzendmagazijn terugsturen.


Goebel GmbH
Ludenberger Str. 40-42
40699 Erkrath, Duitsland


De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden weggegooid.


Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood.

Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium

Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.


Neem de bovenstaande instructies in acht.