Wskazówki dotyczące utylizacji baterii

Jako dystrybutor baterii lub urządzeń zawierających baterie, jesteśmy zmuszeni poinformować Państwa o następujących kwestiach:

Wszyscy użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do oddania zużytych baterii do właściwej utylizacji. Zapraszamy do bezpłatnego przesłania zużytych baterii (ograniczonych do typów baterii, które sprzedajemy lub sprzedaliśmy Państwu) do naszego magazynu:


Goebel GmbH
Ludenberger Str. 40-42
40699 Erkrath


Znaczenie symboli na bateriach:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.


Pb = więcej niż 0,004% objętości baterii to ołów

Cd = więcej niż 0,002% objętości baterii stanowi kadm

Hg = więcej niż 0,005% objętości baterii stanowi rtęć


Prosimy o uwzględnienie powyższych porad.